Om oss

Järseke Såg startades 1972 med inriktning mot legosågning av stock från traktens skogsbönder. Ämnen av alträ för toffeltillverkning, specialplank för möbler, båtar mm blev också ett återkommande inslag i produktionen. Maskinparken bestod i en cirkelsåg för klentimmer och en horisontell, rälsgående, bandsåg för grova stockar upp till ca 1,2 m i diameter. En mindre tork, framför allt för snickerivirke byggdes också. En vertikal bandsåg av märket Stenner med långt bord skaffades 1978 vilket möjliggjorde effektivare sågning av stockar med större variation i längd och diameter.

Sågen drivs idag som ett enmansföretag, med huvudsaklig inriktning mot specialsågning av ädelträ.